Uncategorized

Rationalismi versus Empirismi

Usein vastakkainasettelun, joskaan ei toisiaan poissulkevat rationalismi ja empirismi ovat tietoteorioita, joissa rationalismi korostaa kaiken tiedon olevan järjen käyttöön perustuvaa, kun taas empirismi pohjaa kaiken tiedon olevan aistihavaintoihin perustuvaa.  Monet esitetyt tietoteoriat ovat kuitenkin näiden sekoituksia. Siinä, missä rationalisti voi luoda kokonaisen filosofisen järjestelmän logiikan ja deduktiivisen päättelyn kautta, empiristi tarvitsee aistihavainnon, ja induktiivisen päättelyn… Continue reading Rationalismi versus Empirismi

Uncategorized

Ehdotuksia taloudellisen eriarvoistumisen hoitoon

Miksi valtiovarainministeriön salkku menee aina kokoomukselle? Suomeen tulisi saada vasemmistolainen valtionvarainministeri, joka purkaisi eriarvoistumisen lisääntymistä tekemällä vähän tasaisempaa jakoa poliittisilla päätöksillä sen suhteen, mihin valtion kirstusta rahoja käytetään. Porvarit ovat esittäneet myös sellaista paskaa, että perintövero tulisi kokonaan poistaa. Totuus on se, että perintö pitäisi lakkauttaa, ja perintö siirtyisi elämän päättymisen jälkeen valtion kassaan. Nykyisellään… Continue reading Ehdotuksia taloudellisen eriarvoistumisen hoitoon